Tuyên Cáo Nhân Tưởng Niệm 41 năm Hải Chiến Hoàng Sa


TUYÊN CÁO

Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại

Nhân Tưởng Niệm 41 Năm Hải Chiến Hoàng Sa
 

============================

 

 1. Cách đây 41 năm vào ngày 19-1-1974, Trung Cộng đã xua hải quân chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa; 74 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Hoàng sa rơi vào tay Tàu Cộng trước sự im lặng của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Việt;
 1. Gần đây, nhà cầm quyền Bắc Kinh công khai bành trướng lãnh hải, áp đặt đường “lưỡi bò” bất hợp pháp, tự nhận chủ quyền 80% biển Đông, đơn phương thành lập vùng “nhận dạng phòng không”, xây các đảo nổi và phi trường, cản trở tự do hàng hải, đe doạ an ninh, hoà bình và thịnh vượng của toàn thể khu vực Đông Nam Á;
 2. Các tài liệu lịch sử và pháp lý độc lập chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu đời. Ngoài ra, mưu đồ bành trướng  lãnh  thổ, tóm thu lân bang làm chư hầu đã được chứng minh qua lịch sử của Trung Hoa;
 3. Tại Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội chẳng những nhu nhược trước hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng mà còn đàn áp thô bạo thanh niên, sinh viên và đồng bào yêu nước chống xâm lăng Bắc Kinh;
 4. Chỉ có một chế độ dân chủ tự do thật sự tại Việt Nam mới tạo được thế đoàn kết dân tộc để chống ngoại xâm, vận động sự hợp tác quốc tế bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam và vùng Đông Nam Á.

 

Bởi thế, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HẢI NGOẠI long trọng tuyên cáo:

 1. Kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của các chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ lãnh hải Việt Nam;
 2. Hoan nghinh giới trẻ và đồng bào quốc nội đã can đảm bày tỏ ý chí chống ngoại xâm bất kể sự hăm doạ, bắt bớ, giam cầm của nhà cầm quyền;
 3. Cực lực tố cáo hành động bành trướng của nhà cầm quyền Trung Cộng;
 4. Phản đối đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp tay cho Tàu Cộng xâm lấn chủ quyền của  đất nước;
 5. Đòi nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội phải chấp nhận một chế độ dân chủ tự do, trao  trả chính quyền lại cho toàn dân; lập tức thả tất cả tù nhân chính trị, lương tâm, tôn giáo và những người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước;
 6. Kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước đoàn kết một lòng giải thể chế độ cộng sản độc tài tại Việt Nam; thường xuyên tổ chức, tham gia biểu tình, tẩy chay hàng hóa và không du lịch đến Trung Cộng;
 7. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc và các nước tự do trên thế giới vì nền hoà bình thịnh vượng chung, cương quyết ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông cũng như nhiều nơi trên thế giới.

 

Làm tại Hải Ngoại ngày 19 tháng 1 năm 2015

 

Ký tên: Danh sách một số cộng đồng, hội đòan…

 

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức.

Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne, Thụy Sĩ

Cộng Đồng Người Việt Quồc Gia tại Pháp

Cộng Đồng Việt Nam tại Hòa Lan

Cộng Đồng Việt Nam Liège, Belgium,

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

Liên Hội Người Việt Canada

Cộng Đồng Việt Nam tại Norway

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

Cộng Đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Hoa Kỳ

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Smith, Arkansas.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona, AZ.

Cộng Đồng Việt Nam Nam California, CA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, CA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pomona, CA.

Hiệp Hội Người Việt San Diego, CA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Northern California.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Sacramento, CA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Stockton, CA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado, CO.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut, CT.

Cộng Đồng Việt Nam Georgia, GA.

Cộng Đồng Việt Nam Florida, FL.

Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm FLorida.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Tampa Bay, FL

Cộng Đồng Người Việt Jacksonville, FL.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia NamFlorida, FL.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pensacola, FL

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Louisiana, LA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Massachusetts, MA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Minnesota, MN.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia St Louis, MO.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Mexico, NM.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Hampshire, NH.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia South New Jersey, NJ.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do New Jersey, NJ.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York City, NY.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma City, OK.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Allentown, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pennsylvania, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pittsburgh, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Northeast Pennsylvania, PA .

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Reading, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia  TP Lebanon, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP York, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Easton/Bethlehem, PA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia S. Carolina.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN. USA.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Middle Tennessee, TN.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do West Tennessee.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, TX

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, TX.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Utah.

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận.

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England, Hoa Kỳ

Hội Phụ Nữ Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, NJ

Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt (VVA), DC

Hội Ái Hữu Hải Quân VNCH Nam Cali

Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Hải Ngoại

Ủy Ban Nhân Quyền Helsinki-ViệtNam

Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ

Tổng Hội Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH

Hội Chuyên Gia Đức Quốc, Germany

Florida Việt Báo

Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tiểu Bang New Jersey

 

CẬP NHẬT

Liên Hội Người Việt Canada

Hội Sử Học Việt Nam

 

(còn tiếp)

 

Xin xem: cdlbhk.org

print

Tags: , , , , , , , ,

Translate »