Thông báo số 2 của Cộng Đồng NVQG Houston và Vùng Phụ Cận cứu trợ bão Harvey

 

THƯ #2 KÊU GỌI CỨU TRỢ x_Page_1

THƯ #2 KÊU GỌI CỨU TRỢ x_Page_2

Translate »