Thông Báo Về Việc Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Irma tại Florida

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM FLORIDA

 3226 Jersey Ave. Orlando, FL 32806                            

Kính gởi: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo, quý vị chủ tịch các Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể , Truyền Thông báo chí và Đồng Hương tại tiểu bang Florida.

Kính thưa quý vị,

Để chia sẽ nổi khó khăn và mất mát của nạn nhân bão Irma tại Florida, Cộng Đồng VN Tiểu Bang Florida đã phối hợp với các Hội Đoàn và Cộng Đồng VN tại tiểu bang Florida tổ chức thành công đêm gây quỹ cứu trợ nạn nhân Irma tại Hội Trường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Hallandale, Nam Florida vào ngày 21/10/2017 với kết quả sau khi trừ chi phí tổ chức thu được là $66,300 (tính luôn những nơi đã hứa nhưng hiện nay chúng tôi chưa nhận được) như đã thông báo và đăng đợt 1 trên tờ Florida Việt Báo vào đầu tháng 11 năm 2017. Sau đó chúng tôi đã tổ chức phiên họp giữa các vị chủ tịch Cộng Đồng VN tại tiểu bang Florida và các thành viên vào ngày 3/12/2017 để thành lập Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Irma.

Số tiền cứu trợ này sẽ được phân chia như sau:

  1. a)50% sẽ được gửi về quỹ cứu trợ Disaster Relief Fund của tiểu bang Florida do chính quyền phụ trách.
  2. b)50% sẽ được phân phối đến các đồng bào nạn nhân Việt Nam tại tiểu bang Florida. Nếu số tiền sau khi phân phát còn dư lại sẽ được gửi đến trợ giúp đồng bào nạn nhân Việt Nam tại Puerto Rico (có khoảng 500 người Việt sinh sống tại đây).

Ủy Ban Cứu Trợ sẽ đăng thông báo và mẫu đơn xin trợ giúp từ Ủy Ban Cứu Trợ bão Irma đến báo chí và truyền thông Việt Ngữ. Nhận được thông báo này quý đồng hương cần giúp đở vui lòng in hoặc copy đơn cứu trợ, điền và gửi ngay về địa chỉ:  3226 Jersey Ave. Orlando, FL 32806

Thời hạn chót nhận đơn gửi về Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký thông báo này, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên lạc với đại diện từng vùng của Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma sau đây:

Ông Lê Thanh Liêm, CT HĐĐB/TBFL, phone: (561) 460-7988, email: liem99@yahoo.com

Ông Nguyễn Văn Thuyết, CT BCH/TBFL, phone: (407) 719-2763, email: thuyetnguyen229@yahoo.com

Ông Nguyễn Đức Huy, CT BCH/CĐVN Nam FL, phone: (561) 271-9350, email: huydesign2001@aol.com

  1. Nguyễn Thanh Mỹ, CT BCH/CĐVN Tampa, phone:(813) 731-9164, email:thanhmynguyen1@gmail.com

Ông Nguyễn Quốc Hùng, CT BCH/CĐVN Orlando, phone: (407) 867-7408, email: cdvnttfl2018@gmail.com

Ông Lê Đình Yên Phú, CT BCH/CĐVN Jacksonville, phone: (904) 502-1230, email: yenphu09@hotmail.com

Sau thời hạn nhận đơn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo, Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma sẽ cứu xét từng hồ sơ và sẽ thông báo ngày giờ, địa điểm phát quà cứu trợ cho nạn nhân bão Irma ngay.

Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma sẽ đăng báo cáo tài chánh đợt cuối và danh sách nạn nhân bão Irma được cứu trợ trên báo chí và truyền thông Việt Ngữ sau khi công tác cứu trợ được hoàn thành.

Chúng tôi rất mong quý vị giúp đỡ Ủy Ban Cứu Trợ chúng tôi để hoàn thành công việc cứu trợ này nhằm giúp đỡ phần nào giúp những thống khổ của các nạn nhân do trận bão gây ra.

Xin Trân Trọng Kính Chào

Florida ngày 25 tháng 1 năm 2018

Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma

     

         Đơn Xin Trợ Giúp Từ Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma Florida

                              Application for Help from Hurricane Irma Florida
                          Địa Chỉ/Address: 3226 Jersey Ave. Orlando, FL 32806
Tên Họ, Tên Đệm, Tên Gọi/ Last, Middle and First Name:
Địa Chỉ/Address:
Tuổi/Age: Số Điện Thoại/Phone:
Số FEMA/FEMA number: Số Bằng Lái/Driver License #:
Ghi Chú/Note:

 

 

Chữ Ký/Signature:

Những Điều Kiện và Hồ Sơ Nộp Kèm Theo Để Được Hợp Lệ:

1)     Người đứng đơn phải là chủ nhà, cần copy bằng khoán nhà (warranty Deed) chứng minh là chủ nhà.

2)     Copy bằng lái xe.

3)     Thư từ chối trợ giúp của cơ quan khẩn cấp liên bang FEMA.

4)     Chứng minh không có bảo hiểm bồi thường thiệt hại.

5)     Cung cấp hình ảnh những thiệt hại do cơn bão gây ra.

6)     Điền và gửi đơn xin trợ giúp về Ủy Ban Cứu Trợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma ký thông cáo này.

7)     Mỗi một nhà (hay một địa chỉ) chỉ có một phần quà. Nếu cùng một địa chỉ, hai (2) người nộp, hồ sơ sẽ bị loại ra, không được cứu xét. 

Khi Gặp Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma, Đồng Hương Cần Cung Cấp Những Giấy Tờ Như Sau:

1)     Bằng lái xe.

2)     Bằng khoán nhà (warranty Deed) chứng minh là chủ nhà.

3)     Số FEMA và hồ sơ FEMA.

4)     Hóa đơn điện hay nước với tên nạn nhân trùng với địa chỉ nhà bị thiệt hại.

5)     Hình ảnh nhà bị thiệt hại (chứng minh nhà bị thiệt hại của người nộp đơn).

Ủy Ban Cứu Trợ sẽ đến kiểm tra trong một số trường họp sau khi nhận đơn.

Translate »