Phát thanh CĐ Liên Bang Hoa Kỳ

 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG TUẦN MỖI TỐI THỨ NĂM 9:00 PM GIỜ HTĐ

***

Phát thanh ngày 10 tháng 8, 2017

Phát thanh ngày 3 tháng 8, 2017

Phát thanh ngày 16-3-2017

Phát thanh ngày 9-3-2017

Phát thanh ngày 10-3-2016 (50phut)

 

 Phát thanh ngày 2-7-2015

Phát thanh ngày 11-6-2015

Phát thanh ngày 28-5-2015

Phát thanh ngày 21-5-2015:

Phát thanh ngày 14-5-2015 (lần đầu)

 

THIENY VN 2_small

Những Công Việc Cần Làm Trước Mắt của Người Việt Hải Ngoại

Vương Nhi đọc (ngày 18-10-2013)

——————————————–

 

Diễn Đàn Công Dân (Nguyễn Đình Toàn)

Ngày 20-9-2013

Translate »