Báo chí Mỹ nói về cộng đồng Việt Nam biểu tình chống chủ tịch thượng viên Cali bịt miệng TNS Janet Nguyễn.

Tờ Sacbee tại Sacramento:
​* ​

Phỏng Vấn Đồng Hương Nam California Biểu Tình Tuần Hành Yểm Trợ Quốc Nội

*Báo Los Angeles Times đăng tin người Việt Nam phản đối chủ tịch thượng viện California

Vietnamese American leaders demand an apology for Sen. Janet Nguyen’s removal from the state Senate floor (LA Times)

Christine Mai-Duc
(Christine Mai-Duc / Los Angeles Times)
(Christine Mai-Duc / Los Angeles Times)
Translate »