THÔNG BÁO KHẨN: CHỐNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẾN HOA KỲ


Kính thưa quý ví,

Theo tin từ đài Á Châu Tự Do và đài quốc tế khác, chính phủ Mỹ sẽ đón tiếp Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 5/2015 một cách trọng thể, xem:

 

Mỹ sẽ đón TBT Nguyễn Phú Trọng với nghi thức cao nhất

 

Chúng ta những người chống CSVN không thể nào ngồi yên. Trong lúc chờ đợi CĐVN tại Hoa Thịnh Đốn chuẩn bị đối phó, và chúng ta sẽ tham gia, việc chúng ta có thể làm được ​hiện nay ​là gửi kiến nghị đến TT Obama, Bộ Ngoại Giao và một số dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ.

Chúng tôi có đính kèm mẫu thơ để quý vị xử dụng (copy và paste vào những địa chỉ đính kèm) để gióng lên tiếng nói của chúng ta, với tư cách chủ tịch CĐ, Hội Đoàn, Đoàn Thể hoặc cá nhân, càng nhiều càng tốt. Dưới đây là chi tiết gửi kiến nghị bằng email.

1- Bấm vào địa chị link để vào email ​​gửi tổng thống Obama

2- Điền vào những khung trống: First, Last, địa chỉ,  email, telephone​

3- Trong khung Subject, chọn Foreign Policy

4- Copy thơ đính kèm (gửi cho TT Obama) và paste vào khung: comment

5- Trả lời câu hỏi secutity (điền vào ô hỏi làm tính: thí dụ 9-2= ta trả lời: 7.., hoặc viết lại những chữ hiện ra)

6- Rồi bấm submit.

======================

Gửi đến Bộ Ngoại Giao cũng tương tự.

1- Địa chỉ tòa bạch ốc, gửi email cho TT Obama:

https://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments

2- Địa chỉ Bộ Ngoại Giao, gửi thư cho Ngoại Trưởng John Kerry.

https://register.state.gov/contactus/contactusform

Subject xin đề: Mr. Nguyen Phu Trong to visit USA

​3- Gửi các vị dân cử đại diện cho quý vị:

​- Tìm Dân Biểu nơi mình bằng zip code: ​

your Representative in the U.S. House of Representatives using your ZIP code.

– Hoặc danh sách Dân Biểu:

list of Representatives by State.

– Danh sách Thượng Nghị Sĩ tiểu bang quý vị:

list of Senators by state.

​Rồi vào Website của vị đó, bấm “contact”, paste bản văn vào khung “comment”.

Trân trọng.

Chúc quý vị thành công,

​​Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

Tel: 407-927-0014. Fax: 813-442-7046.

Email: CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM; Web: CDLBHK.ORG

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Thư mẫu gửi TT Obama: 

PETITION TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Re: The official invitation to Mr. Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Vietnamese Communist Party to visit the United States this year

Dear President Barack Obama:

According to news source from the State Department, we learned that the United States has formally invited Mr. Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Vietnamese Communist Party, to visit the United States in 2015.

WHEREAS:

 1. The Vietnamese Communist Party has committed many crimes against the people of Vietnam from 1945 to the present.
 2. The Vietnamese Communist Party does not represent the people of Vietnam.
 3. The government and the National Assembly in Vietnam are currently established by the Vietnamese Communist Party, and  are not democratically elected by the people and hence do not  represent the people of Vietnam.
 4. The regime in Vietnam is a totalitarian one; it denies its citizens of all universal freedom and human rights, namely freedom of religion, freedom of speech, freedom of the press, freedom of election, freedom of association, and so on.
 5. Recently, the government of Vietnam has increased its repression including harassment, detention and imprisonment of peaceful activists for human rights and democracy. In parallel, The State Department and International Human Rights organizations have frequently reported on the serious human rights violations by the Vietnamese Government.
 6. Mr. Nguyen Phu Trong, as a General Secretary of the Vietnamese Communist Party,  does not deserve to be invited to the US soil as a special guest nor he is a person of national interests.

Therefore, we respectfully request the President and the US Congress:

 1. Review and cancel the invitation extended to Mr. Nguyen Phu Trong to visit the United States.
 2. Setting clear conditions on concrete improvements of human rights before extending any trade privileges to the Socialist Republic of Vietnam.

Thank you for your consideration,

May 18, 2015

Name:

Address:

Telephone:

 

————————————

Thư mẫu gửi Ngoại Trưởng John Kerry

PETITION TO HONORABLE JOHN KERRY, U.S. SECRETARY OF STATE

Re: The official invitation to Mr. Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Vietnamese Communist Party to visit the United States this year.

Dear Mr. Secretary of State:

According to news source from the State Department, we learned that the United States has formally invited Mr. Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Vietnamese Communist Party, to visit the United States in 2015.

WHEREAS:

 1. The Vietnamese Communist Party has committed many crimes against the people of Vietnam from 1945 to the present.
 2. The Vietnamese Communist Party does not represent the people of Vietnam.
 3. The government and the National Assembly in Vietnam are currently established by the Vietnamese Communist Party, and  are not democratically elected by the people and hence do not  represent the people of Vietnam.
 4. The regime in Vietnam is a totalitarian one; it denies its citizens of all universal freedom and human rights, namely freedom of religion, freedom of speech, freedom of the press, freedom of election, freedom of association, and so on.
 5. Recently, the government of Vietnam has increased its repression including harassment, detention and imprisonment of peaceful activists for human rights and democracy. In parallel, The State Department and International Human Rights organizations have frequently reported on the serious human rights violations by the Vietnamese Government.
 6. Mr. Nguyen Phu Trong, as a General Secretary of the Vietnamese Communist Party,  does not deserve to be invited to the US soil as a special guest nor he is a person of national interests.

Therefore, we respectfully request you and the US Congress:

 1. Review and cancel the invitation extended to Mr. Nguyen Phu Trong to visit the United States.
 2. Setting clear conditions on concrete improvements of human rights before extending any trade privileges to the Socialist Republic of Vietnam.

Thank you for your consideration,

May 18, 2015

Name:

Address:

Telephone:

———————-

Thư mẫu gửi vị dân cử đại diện cho quý vị

PETITION TO HONORABLE CONGRESSMAN/WOMAN: (tên vị dân cử).

Re: The official invitation to Mr. Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Vietnamese Communist Party to visit the United States this year

Dear Congressman/woman:

According to news source from the State Department, we learned that the United States has formally invited Mr. Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Vietnamese Communist Party, to visit the United States in 2015.

WHEREAS:

 1. The Vietnamese Communist Party has committed many crimes against the people of Vietnam from 1945 to the present.
 2. The Vietnamese Communist Party does not represent the people of Vietnam.
 3. The government and the National Assembly in Vietnam are currently established by the Vietnamese Communist Party, and  are not democratically elected by the people and hence do not  represent the people of Vietnam.
 4. The regime in Vietnam is a totalitarian one; it denies its citizens of all universal freedom and human rights, namely freedom of religion, freedom of speech, freedom of the press, freedom of election, freedom of association, and so on.
 5. Recently, the government of Vietnam has increased its repression including harassment, detention and imprisonment of peaceful activists for human rights and democracy. In parallel, The State Department and International Human Rights organizations have frequently reported on the serious human rights violations by the Vietnamese Government.
 6. Mr. Nguyen Phu Trong, as a General Secretary of the Vietnamese Communist Party,  does not deserve to be invited to the US soil as a special guest nor he is a person of national interests.

Therefore, we respectfully request you and the US Congress:

 1. Review and cancel the invitation extended to Mr. Nguyen Phu Trong to visit the United States.
 2. Setting clear conditions on concrete improvements of human rights before extending any trade privileges to the Socialist Republic of Vietnam.

Thank you for your consideration,

May 18, 2015

Name:

Address:

Telephone:

print

Translate »