Phiếu Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

Xin điền vào những chỗ cần thiết (* cần phải điền)

  • - Đại biểu tham dự đại hội: $100.00/ mỗi đại biểu. Gồm: tham dự Đại Hội, ăn sáng thứ Sáu, thứ Bảy, ăn trưa thứ Sáu, thứ Bảy, Dạ tiệc tối thứ Bảy. - Thân nhân ăn sáng, ăn trưa/tham dự dạ hội:$50.00 / mỗi người (Trẻ em trên 7 tuổi: như vé người lớn) - Ủng hộ Tổ Chức Đại Hội: Tùy lòng hảo tâm của quý vị.
  • Fed. Vac-USA và gởi về: PO Box 262066, Tampa, FL 33685
  • 7502 Colonial Ct, Tampa, FL 33615 - 407-234-3596 ́* BS Võ Đình Hữu: 714-928-3038 * BS Đỗ Văn Hội: 407-234-3596 * Ô. Nguyễn Văn Tánh: 347-481-8283 * Thủ quỹ: Nguyễn Bội Ngọc 407-463-4327
 

Kiểm chứng

Translate »