Người Việt giữa tâm bão Irma (VOA)


Nhiều người Mỹ gốc Việt, nhất là ở Tampa Bay, được cho là nằm trên đường đi chuyển trực tiếp của Irma, một trong những cơn bão mạnh nhất ập vào Hoa Kỳ trong một thế kỷ qua.

Bấm để đọc thêm…

print

Tags: , , ,

Translate »