Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại

Liên kết để tạo nội lực của Dân Tộc

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

Lienketqnhn.org

**************************************

         TUYÊN CÁO

Về Tình Hình Đất Nước Việt Nam 2016

Nghe chương trình phỏng vấn các chức sắc tại quốc nội về tình hình Việt Nam

(Chương trình phát thanh của Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ tối thứ Năm 21/1/2016, ngày đảng cộng sản VN khai mạc đại hội kỳ 12.}

Xin vào để nghe

Translate »