Hình ảnh, video Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế 2014 – Biểu Tình, Hôi Thảo tại New York


Xem hình ảnh diễn hành Văn Hóa quốc tế ngày 21/6/2014 tại NY (Đặng Nguyễn)

Xem Video Bản Tin về Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 29 tại New York (Nguyễn Đình Toàn)

Xem Video chi tiết về cuộc Diễn Hành Văn Hóa QT lần 29 (Nguyễn Đình Toàn, OVM4TV) – 1:25′

Bản Tin Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2014 tại New York – Biểu Tình, Hội Thảo

Video biểu tình chống TC trước Liên Hiệp Quốc ngày 20/6/2014:

Video Biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại New York ngày 21/6/2014

Hình ảnh ngày Hội Thảo Tình Hình Đất Nước và Đại Hôi bán nhiệm kỳ của CĐNVQG/LBHK

Video Hội Thảo Tình Hình Đất Nước (SBTN Hoa Thịnh Đốn)

Video: nhà báo Phạm Trần trình bày đề tài:  

“Tình hình  Biển Đông và Việt Nam trước sự xâm lấn của TC và thái độ của các quốc gia Á Châu và Thái Bình Dương trước hiểm họa bá quyền  Bắc Kinh”
Video GS Phạm Văn Thanh trình bày: Chính Sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam và Biển Đông, và Bà Nguyễn Thị Ngọc Giao trình bày đề tài: UNCLOS là gì? Tại sao UNCLOS quan trọng trong giải pháp cho Biển Động (sẽ post sau)
print

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Translate »