Danh Sách Hội Đồng Đại Diện 2015-2018

*

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI 2015

CĐ Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

 

Hội Đồng Đại Biểu:
– Chủ Tịch: BS Võ Đình Hữu
– Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Lương văn Thông
– Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
– Tổng Thư Ký: Ông Cường Nguyễn: Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam St Louis, MO.
– Đại diện vùng Đông Bắc: Ô. Nguyển Thanh Bình CTCDNVQG MASS.
– Đại diện vùng Đông Nam: Ô.
– Đại Diện vùng Trung Bắc: Ô. Lưu Toàn Trung
– Đại Diện vùng Trung Nam: Bà Lê Lâm Ngọc CTCDNVQG DALLAS, TX
– Đại Diện vùng Tây Nam: Bà Nguyễn Minh Nguyệt

Hội Đồng Chấp Hành:
– Chủ Tịch: BS Đỗ Văn Hội
– Phó Chủ Tịch Nội Vụ: LS Nguyễn Thanh Phong
– Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trung Tá Trần Quốc Anh
– Tổng Thư Ký: Ô. Trần Công Thức

– Phụ  Tá TTK:

– Thủ Quỹ: DS Trần Mỹ Hạnh

– Cố Vấn Hội Đồng Chấp Hành: Ô.Nguyễn Khắc Vinh – Ô. Nguyễn Trung Châu – KS Đỗ Như Điện

Hội Đồng Giám Sát:
– Chủ Tịch: Ông Lưu Văn Tươi
– Phó Chủ Tịch Pháp Chế: Ông Lê Văn Sanh
– Phó Chủ Tịch Kỷ Luật: Ông Châu Ngọc An
– Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Văn Thành(Chủ Tich CĐNVQG Utah)
– Các Giám Sát Viên: Ông Lê Thanh Liêm – Ông Bùi Văn Kiệt – Ông Trần Văn Giỏi

——————————————————————

Hội Đồng Cố Vấn:

BS Trương Ngọc Tích: Sáng Lập Viên, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu.

Ông Nguyễn Văn Tánh: Cựu chủ tịch HĐĐD

GS Phạm Văn Thanh

KS Lê Hồng Thanh

Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý

Cố Vấn Pháp Lý:

LS Nguyễn Thanh Phong: CT Cộng Đồng Người  Việt Quốc Gia New York

Cố Vấn Hội Đồng Chấp Hành:

Ô. Nguyễn Khắc Vinh (Nguyên phó chủ tịch HĐGS)

Ô. Nguyễn Trung Châu (CT Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam)

KS Đỗ Như Điện

——————————————————————–

 

Translate »