Danh Sách Hội Đồng Đại Diện 2015-2018

*

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI (Đại hội 2015)

CĐ Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

 

Hội Đồng Đại Biểu:
– Chủ Tịch: BS Võ Đình Hữu
– Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Lương văn Thông
– Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
– Tổng Thư Ký: Ông Cường Nguyễn: Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam St Louis, MO.
– Đại diện vùng Đông Bắc: Ô. Nguyển Thanh Bình CTCDNVQG MASS.
– Đại diện vùng Đông Nam: Ô.
– Đại Diện vùng Trung Bắc: Ô. Lưu Toàn Trung
– Đại Diện vùng Trung Nam: Bà Lê Lâm Ngọc CTCDNVQG DALLAS, TX
– Đại Diện vùng Tây Nam: Bà Nguyễn Minh Nguyệt

Hội Đồng Chấp Hành:
– Chủ Tịch: BS Đỗ Văn Hội
– Phó Chủ Tịch Nội Vụ: LS Nguyễn Thanh Phong
– Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trung Tá Trần Quốc Anh
– Tổng Thư Ký: Ô. Trần Công Thức

– Thủ Quỹ: DS Trần Mỹ Hạnh

– Cố Vấn Hội Đồng Chấp Hành: Ô.Nguyễn Khắc Vinh – Ô. Nguyễn Trung Châu – KS Đỗ Như Điện – Ô. Bùi Quang Lâm.

Hội Đồng Giám Sát:
– Chủ Tịch: Ông Lưu Văn Tươi
– Phó Chủ Tịch Pháp Chế: Ông Lê Văn Sanh
– Phó Chủ Tịch Kỷ Luật: Ông Châu Ngọc An
– Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Văn Thành (Chủ Tich CĐNVQG Utah)
– Các Giám Sát Viên: Ông Lê Thanh Liêm – Ông Bùi Văn Kiệt – Ông Trần Văn Giỏi

——————————————————————

Hội Đồng Cố Vấn:

BS Trương Ngọc Tích: Sáng Lập Viên, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu.

Đốc Sự Trần Xuân Thời, Cựu chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành

Ông Nguyễn Văn Tánh: Cựu chủ tịch HĐĐD

GS Phạm Văn Thanh, Cựu chủ tịch Hội Đồng Giám Sát

KS Lê Hồng Thanh, Cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Louisiana

Cố Vấn Pháp Lý:

LS Nguyễn Thanh Phong: CT Cộng Đồng Người  Việt Quốc Gia New York

Cố Vấn Hội Đồng Chấp Hành:

Ô. Nguyễn Khắc Vinh (Nguyên phó chủ tịch HĐGS)

Ô. Nguyễn Trung Châu (CT Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam)

KS Đỗ Như Điện (cựu Chủ Tịch Phong Trào Giáo Dân VN)

Ô. Bùi Quang Lâm (Cựu Hội Trưởng Hội CQN QLVNCH tại Phenix, AZ, nhiều công lao trong việc vận động xây tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại Arizona).

——————————————————————–

 

Translate »