Danh Sách Cộng Đồng Thành Viên và Chủ Tịch

(Cập nhật ngày 31 tháng 05, 2016)

BS Võ Đình Hữu, CT/Hội Đồng Đại Biểu;

BS Đỗ Văn Hội, CT/Hội Đồng Chấp Hành;

Ông Lưu Văn Tươi, CT/Hội Đồng Giám Sát;

Cố Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt (Cố Vấn)

Ô. Trần Xuân Thời (Cố Vấn); BS Trương Ngọc Tích (Cố Vấn);

Ô. Nguyễn Văn Tánh (Cố Vấn); GS Phạm Văn Thanh – KS Lê Hồng Thanh;

Cố Vấn Hội Đồng Chấp Hành: Ông Nguyễn Trung Châu, Ô. Nguyễn Khắc Vinh, KS Đỗ Như Điện, Ô. Bùi Quang Lâm;

Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia:

 • CĐVN Arkansas, AR: Chủ Tịch: Ô. Phạm Thế Vinh;
 • CĐVN Arizona, AZ; Chủ tịch: DS. Đặng Thế Khương;
 • CĐVN Southern California, CA; Chủ tịch: KS Trương Ngải Vinh;
 • CĐNVQG Nam Cali; Chủ Tịch: Nhị Viên Bùi Phát;
 • CĐNVQG Charlotte, N. Carolina: Chủ Tịch Cô Nguyễn Thu Hương;
 • CĐNVQG Greenville, S. Carolina,  CT Ô. Võ Phương.
 • CĐNVQG Columbia, SC: CT Ông. Nghiệp Nguyễn
 • CĐNVQG Raleigh, NC: CT Ông Huyền Nguyễn
 • Hiệp Hội Người Việt San Diego, CA, Chủ Tịch: Ô. Phạm Thanh Liêm;
 • CĐNVQG Sacramento, CA, Chủ tịch: Ô. Đỗ Thiện Thịnh
 • CĐNVQG Stockton, CA, Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Hữu Hiến
 • CĐNVQG Colorado, CO, Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Trọng Cường
 • CĐNVQG Connecticut, Chủ Tịch: Ô. Trần Văn Giỏi
 • CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Văn Thuyết
 • CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Ô. Lê Thanh Liêm
 • CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch: 
 • CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch HĐĐD: 
 • CĐVN Tampa Bay, FL; Chủ tịch: BS. Nguyễn Thanh Mỹ
 • CĐVN Jacksonville, FL; Chủ tịch: Ô. Eric  Nguyễn
 • CĐVN South Florida, FL; Chủ tịch: KTS. Nguyễn Đức Huy.
 • CĐVN Georgia, GA, Chủ Tịch: Ô. Young Huỳnh
 • CĐVN Pensacola, FL; Chủ tịch: Ô. Bùi Lý
 • CĐNVQG Ilinois, IL, CT Ô. Lưu Toàn Trung
 • CĐNVQG Massachusetts, MA; Chủ tịch: Ô. Thân Vĩnh Bảo Toàn
 • CĐNVQG St Louis, MO; Chủ tịch: Ô. Cường Nguyễn
 • CĐNVQG South New Jersey, NJ; Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm
 • CDVN New Jersey, NJ: Chủ Tịch: Bà Lê Ánh Nguyệt
 • CĐNVQG New Hampshire, NH; Chủ Tịch: Ô. Lê Hà Dũng
 • CĐNVQG New Mexico, NM: Ô. Lương Thông,
 • CĐNVQG Minnesota, MN; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Quốc Đống,
 • CĐNVQG Louisiana, LA; Chủ tịch: Bà Trần Ngọc Châu
 • CĐNVQG New York, NY; Chủ tịch: LS Nguyễn Thanh Phong
 • CĐNVQG Oklahoma City, OK; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Khắc Vinh
 • CĐNVQG Allentown, PA; Chủ tịch: Ô. Ngô Thế Bảo
 • CĐNVQG Philadelphia, PA; Chủ tịch: ô. Vũ Trực
 • CĐNVQG Pennsylvania, PA; Chủ tịch: DS Nguyễn Đức Nhiệm
 • CĐNVQG Pittsburgh, PA; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Hoa
 • CĐNVQG Lancaster, PA; Chủ tịch: Ô. Võ Văn Loan
 • CĐNVQG ĐB Pennsylvania, PA ; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thanh
 • CĐNVQG TP Reading, PA; Chủ Tịch:  Ô. Vũ thanh Hải
 • CĐNVQG  TP Lebanon, PA; Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Hải
 • CĐNVQG TP York, PA ; Chủ tịch: Ô. Vũ Ngọc Hải 
 • CĐNVQG TP Easton/Bethlehem, PA.  Chủ Tịch: Ô. Đỗ Đức Chiến,
 • CDNVQG Nashville và Middle Tennessee, TN; Chủ Tich: Ô. Bùi Văn Kiệt
 • CĐNVTD West Tennessee; Chủ Tịch: Ông Đặng Q. Dũng
 • CDNVQG Memphis,…
 • CĐNVQG Houston, TX; Chủ tịch: TT Trần Quốc Anh
 • CĐNVQG Dallas, TX; Chủ tịch: LS. Phạm Quang Hậu
 • CĐNVQG Utah, Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Thành
Translate »